Vzdělávací videa pro děti

Níže najdete krátká vzdělávací videa pro předškoláky a malé školáky, inspirovaná Montessori pedagogikou a mou pedagogickou praxí.    

Videa se věnují přípravě dítěte na psaní a čtení a poznávání. Rozvíjejí zrakové a sluchové dovednosti a práci s hláskami uvnitř slov. Veškeré aktivity jsou námětem pro hru s dítětem, kterou můžete hrát při čekání na autobus i cokoli jiného. Děti tyto hry mají velmi rády. Jsou součástí předškolní přípravy dítěte a zralý předškolák by je měl zvládat. 

Zrakové rozlišování 

Zrakové rozlišování je zásadní součástí předškolní přípravy na čtení a psaní. Video není podbarveno hudbou,  abychom docílili zaměření pozornosti na zrakové rozlišování.

Co je to? Poznáš to? - procvičení zrakového rozlišování. Dítě co nejrychleji poznává, co se objevuje na obrázku. Variace:

- Postupně zastavujte video a povídejte si: Co to je? Kde to je? Do jaké kategorie to patří (ovoce...)?
- Vytvořte postupně příběh: dítě vytváří příběh, s každým obrázkem přidá 1 větu. Je-li dětí víc, střídají se.    

Velikonoční hádání - procvičení zraku a poznávání symbolů ve Velikonoc. Dítě poznává co nejrychleji, co je na obrázku, který se postupně odkrývá.  Můžete jej zastavovat dle potřeby a s dětmi si povídat o tom, co je na obrázku - co to je, proč je to symbol Velikonoc... Poté si užijte velikonoční tvoření a zdobení :)
Předškolák by měl rozpoznat tvary kruhu, čtverce a trojúhelníku. Video přináší procvičení názvů tvarů. Jsou postupně budovány a přestaveny izolovaně, aby se dobře zaměřila pozornost a nic zbytečně nerušilo. Pouštějte se zvukem, poté bez. Zastavujte na celých tvarech - dítě počítá z kolika je čar nebo kolik má úhlů. Hledejte v prostředí předměty stejných tvarů - doma i venku. Tvary jsou tvořeny liniemi postupně ve směru psaní psacího "a" - nepřímá příprava na psaní.

Poznej barvy! Poznávání základních barev. Barva je vždy izolovaně představena a pojmenována: šedá. Pak dítě vidí několik obrázků a hádá, který je správně barevný. Nakonec se objeví jen správná barva a zazní pojmenování (šedá myš). Využíváme zaměření pozornosti na jednu věc (představení jedné barvy, stejný předmět v různých barvách, neutrální pozadí) - dítě se tak učí rychleji a snáz. Pouštějte se zvukem, pak bez, později zastavujte. 

Variace: hledejte další barvy v prostředí, doma i venku, hrajte hru Čáp ztratil čepičku... 

Kde je myš? Cílem je co nejrychleji najít na měnícím se pozadí myšku. Dítě ukazuje, kde je. Podruhé můžete zastavit na jednotlivých pozadích a povídat si: Kde je? Co tam je? K čemu to je? Kde je u nás něco podobného? Co tam děláme? Můžete také vytvořit příběh o myšce a jejích dobrodružstvích: pro každé pozadí vytvoří dítě 1 větu. Je-li více dětí, střídají se. Pokud je dítě samo, ocení, když se budete střídat s ním. Dobře využijete i při výuce cizího jazyka.

Sluchové rozlišování

Sluchové rozlišování je zásadní součástí předškolní přípravy na čtení a psaní.  I zde video není podbarveno hudbou, abychom docílili zaměření pozornosti na sluchové rozlišování.  Od mala dítě trénuje sluchové rozlišování, posloucháme vše kolem, rozpoznáváme zvuky se zavřenýma očima. Později si začneme hrát se strukturou slov.

Poznej sluchem, co je to - Trénink sluchového rozlišování důležitého pro čtení začíná v každodenním životě. Dítě si poslechne zvuk na videu, hádá, co to je. Vzápětí vidí pro kontrolu, jaký předmět zvuk vytvořil. Můžete dle potřeby zastavovat. A hlavně si s dětmi podobně doma hrát. Stačí vybrat 3-4 věci z domova a dělat zvuky tak, aby je dítě slyšelo, ale nevidělo. Také můžete udělat všechny zvuky v určitém pořadí a dítě si musí zapamatovat, jak šly za sebou.
Co slyšíš na konci? Poté, co dítě zvládne rozlišovat první hlásku ve slově, trénujeme rozlišování hlásky poslední. Dítě se snaží rozlišit poslední zvuk ve slovech. Pokud potřebuje víc času, video zastavujeme. Zpočátku hodně přeháníme výslovnost, aby bylo zřejmé, na co se má soustředit. Podobně si se slovy hrajeme při čekání na cokoli :)

Tleskej slabiky - vytleskávání slabik je podpořeno vizuálním zpracováním, pouštíme nejdřív se zvukem a později bez. Jde o důležitou dovednost. Dítě se učí orientovat ve struktuře slov.

Trénujte podobně třeba na zastávce autobusu: dítě tleská, co vidí... 
Tleskej slabiky se zvířátky -  na téma divokých zvířat. Pouštějte nejdříve se zvukem, potom bez - dítě pojmenovává a vytleskává samo. Využívejte na procvičení chvilky čekání (na autobus, u doktora...). U vyzrálejších dětí spojte s číslicemi - kolikrát jsi tlesknul na slovo "opice"? Aby více prošlo tělem, může dítě slabiky skákat.

V jakém pořadí hrají hudební nástroje? 2v1: Trénink sluchového rozlišování + skvělé procvičení paměti. Procvičování sluchu je důležitou přípravou na čtení i psaní (píšeme, co slyšíme). Kytara, piano, buben a flétna hrají v různém pořadí - dítě má za úkol si pořadí zapamatovat. Výzva i pro dospělé :) Můžete přidat obrázky hudebních nástrojů - dítě je řadí, jak si myslí, že hrály. Dle potřeby zastavujte. A hrajte zvukové hry doma: vyberte 4 zvukové činnosti (např. čištění zubů, nalévání vody, položení pokličky na hrnec, zavření okna) - dítě si zakryje oči (jde za roh) a říká, v jakém pořadí se zvuky ozvaly.

Sluchové rozlišování - co slyšíš na začátku?  Nejprve se dítě učí rozpoznávat první hlásku, pak poslední a úplně nakonec hlásku uprostřed. Začínáme jednoduchými slovy.

Hra na úvod: vezměte 2 předměty (př. tužka a hrnek). "Dívám se a vidím něco, co začíná na H, co je to?" Z počátku omezíme počet předmětů, aby dítě pochopilo, co chceme slyšet :)

Hra při čekání v ordinaci: "Vidím něco, co začíná na P, co je to?"...   
Zvukový příběh s obrázky krajiny a pracovním listem - pěší cesta přes louky, po dřevěném mostě, lesem po kamenné cestičce za zpěvu ptáků a sněhem až na vrcholky hor, kde panuje vichřice... Náměty pro práci s dětmi:

  • pustit jen zvuk a nechat děti hádat, kudy vede cesta
  • přidat obrázky krajiny, kterou cesta vede: ke stažení zdarma zde:
  • pracovní list a obrázky krajiny ke stažení zde:

Abeceda

Dítě potřebuje pro čtení a psaní vědět, jaké zvuky se spojují s jednotlivými písmeny. Je to důležitější, než znát názvy písmen (á, bé, cé, dé...). Následuje série fonetické abecedy.   

Fonetická abeceda - velká písmena Pouštějte se zvukem a později bez zvuku. Můžete říkat i názvy písmen. 

Hrajte hry - zastavte video na písmeně a dítě vymýšlí slovo, které na daný zvuk začíná. Přidejte pohyb - dítě běží k předmětu, který začíná na dané písmenko.

Fonetická abeceda - malá písmena Když dítězná velká písmena, je čas na malá. Pouštějte se zvukem a později bez zvuku. Můžete říkat i názvy písmen. Hrajte hry - zastavte video na písmeně a dítě vymýšlí slovo, které na daný zvuk začíná.

Dítě zná základní abecedu - je na čase představit ta zajímavá písmenka, co to mají trochu jinak: písmena s háčky. Opět ve fonetické verzi, Nejprve pouštějte se zvukem, později bez - čte samo dítě. Hrajte hry: zastavte video - co začíná na Ň...? Písmena s dětmi modelujte z modelíny, napiště je na papír a lepte na jejich obrys cokoli (kuličky z papíru, těstovinky...), tvarujte je ze svého těla... Napište abecedu na kartičky, rozmístěte písmena po bytě - dítě hledá...

PRVNÍ ČTENÍ

Zde je video série prvního čtení, od nejlehčích jednoslabičných slov po obtížnější slova. Nejprve pouštějte se zvukem, později bez zvuku, čte samo dítě. Můžete zastavovat dle potřeby.   

I. RŮŽOVÁ ROVINA

První čtení Montessori - Úvodní sada
Čtení krátkých jednoslabičných slov. 

První čtení Montessori - Růžová rovina 3 Čtení dvouslabičných slov se shlukem 2 souhlásek. 

Videoknížečka KOS

První čtení, první videopříběh z nejjednodušších slov. 

První čtení Montessori - Růžová rovina 1 Čtení krátkých, dvouslabičných slov s otevřenými slabikami. 

První čtení Montessori - Růžová rovina 4
Čtení víceslabičných a obtížnějších slov.

První čtení Montessori - Růžová rovina 2 Čtení krátkých, jedno a dvouslabičných slov se shlukem 2 souhlásek.

První čtení Montessori - Růžová rovina 5
Čtení delších a obtížnějších slov.

PRVNÍ POČÍTÁNÍ

Jarní počítání 1-5: První počítání 1-5 pro předškoláky. Nejdřív pouštějte se zvukem, později bez zvuku. Zastavujte dle potřeby. Dejte dítěti čas, aby samo počítalo. Podpořte jej, když si není jisté. Počítejte vše kolem. Být připravený na školu neznamená vyjmenovat číselnou řadu do 100. Znamená to, aby dítě opravdu chápalo a mělo konkrétní představu o množství 1-10 (případně 1-20).

Počítání 1 - 10 pro předškoláky inspirované Montessori pedagogikou. Zaměřujeme pozornost na množství, pojmenováváme a poté spojujeme s číslicí. Pouštějte nejdřív se zvukem, později bez - dítě počítá samo. Počítáme domy, stromy, koloběžky, kluky, holky... Dej mi 3 kamínky, teď 2, teď 4... Vyskoč 3x, zamávej 5x... Co projde tělem, dítě si lépe osvojí. Připravený předškolák opravdu rozpoznává kvantitu, stačí do 10. Umět vyjmenovat číselnou řadu je sice hezké, ale svědčí to spíše o skvělé jazykové paměti :) 

POZNÁVÁNÍ

Co je ovoce? Co je zelenina? - Rozlišování ovoce a zeleniny pro předškoláky. Rozvoj slovní zásoby a schopnosti třídit do kategorií. Pouštějte nejprve se zvukem, poté bez. Zastavujte video dle potřeby. Povídejte si s dítětem o tom, co vidí na obrázcích. Jaké to je? Červené, kulaté, měkké, tvrdé... Udělejte si spolu zdravý salát :) 

Řekni slovo opačného významu - dítě říká slova opačného významu (antonyma) k těm, která se objeví na obrazovce. V zápětí se správný opak pro kontrolu ozve. Pouštějte nejprve se zvukem, poté bez. Zastavujte na jednotlivých protikladech a povídejte si: Co je malé? Co je velké? Důležité je hledat a porovnávat vlastnosti předmětů v prostředí se zapojením více smyslů a pohybu: Přines něco nového a něco starého. Poznej hmatem, co je hranaté a co kulaté. Venkovní bojovka: udělejte si seznam a najděte něco velkého, malého, krátkého, dlouhého, bílého, černého... Předškolák by již neměl mít s pojmenováním potíže. 

Stejná slova - jiný význam - Zábavné hlednání věcí, které se jmenují stejně. Součást předškolní přípravy. Děti jsou podobnými jevy fascinovány! Pouštějte se zvukem, později bez. Zastavujte dle potřeby. Najděte doma nebovenku předměty, které se jmenují stejně. Možná najdete i slovo, které označuje více věcí. Další náměty: trubka, zámek, myš, oko, ucho, ručičky, taška, vlna... :) 

Strom a jeho části - procvičení slovní zásoby a sluchového rozlišování (zvukové syntézy - skládání zvuků do slov) pro předškoláky. Můžete zastavovat a povídat si o dalších detailech a hlavně se vydat do přírody, části stromu prozkoumat s dětmi všemi smysly a vylézt na strom :)