Jaro dělá pokusy

Obrázky k písničce. Můžete využít pro představení a procvičení slovní zásoby. Při písni můžeme obrázky dětem rozdat, dítě, které drží daný obrázek, o kterém právě zpíváme, jej zvedne. Dále využijeme na:

  • slabikování
  • procvičení první hlásky
  • rýmování do párů 
  • hledání věcí z písničky na procházce v okolí
  • hra conga: rozestavíme obrázky po třídě, pustíme hudbu, hrajeme píseň, když přestaneme, děti běží k tomu, co řekneme

Obrázky jsou ve formátu A4, pokud chcete menší, zvolte tisk více obrázků na 1 list papíru. Já volím obvykle 2-4 obrázky na stránku, ale záleží na účelu.